EYS

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile paydaşlarımızın memnuniyetlerini sürekli olarak arttırmayı amaçlamaktayız.

Bu amaç doğrultusunda;

Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası ilgili yasal şart ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 şartlarını uygulamayı ve bu sistemlerin performanslarını, amaç ve hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,

Enerji, çevre, isg ve kalite sistemlerinde belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve kaynağın sağlanmasını,

Tüm süreçlerimizde ve işletmelerimizde risk ve fırsatları etkin yöneterek sürekli iyileştirmeyi,

Tüm ilgili süreçlerde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımlarını sağlamayı,

Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizde kirliliği kaynağında yok ederek, atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı,

Yaralanmaları, sağlık bozulmalarını, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için isg risklerini yöneterek güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

Satınalma ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirirken enerji verimliliğine, çevre yönetmeliklerine ve isg risklerine göre hareket etmeyi,

Entegre yönetim sistemi bilincini paydaşlarımıza duyurarak yaygınlaşmasını sağlamayı,

Taahhüt ederiz.