PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi

Proje bazlı çalışan bir firma olarak, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinini ISO/TS 16949 standardı ile takip etmekteyiz.

Proje ve Satış Ekibimiz ile proje yönetimi konusunda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yol gösteriyoruz.

Mühendislik, Satın alma, Planlama, Üretim, Kalite ve Lojistik bölüm sorumlularından oluşan Proje Ekibi, parça tasarım desteği, prototip çalışmaları, kalıp tasarımı, üretimi, ilk numune sunumu ve kabulü, seri üretim, ambalaj ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleşmesini sağlar.

PROJECT MANAGEMENT CAPABILITIES / PROJE YÖNETİM KABİLİYETLERİ

  • PFUS – Problem Follow Up Sheet / Problem Takip Formu 
  • PCS – Process Capacity Sheet / Süreç Kapasite Formu 
  • MAS – Master Activity Sheet / Ana Eylem Planı
  • TPR – Tool Progress Report / Kalıp Süreci Raporu
  • ECR- Engineering Change Request / Mühendislik Değişikliği Talebi
  • FMEA – Failure Mode Effect Analysis / Hata Modu ve Etkileri Analizi
  • Product & Process Preparation Plan (P4) Ürün ve Süreç Hazırlık Planı
  • General Packaging Specification / Genel Paketleme Şartnamesi