ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Anasayfa » ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Çevre Politikası

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürülmesidir. Firmamızda;

Ürünlerimizin hammaddelerinin temininden başlayarak her noktada, değerlendirilebilecek atık aşamasına kadar çevre etkilerini en aza indirecek sistemin kurulması ve uygulanması,
Çevre performansımızın sürekli arttırılması,
Malzeme, su, yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufun sağlanması,
Çevre çalışmalarının en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürülmesi,
Üretimimizin ve yatırımlarımızın, çevreyi kirletmeden gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatına uyulmasını taahhüt ediyoruz. 

Genleştirilmiş Polipropilen, Çevre ve Sürdürülebilirlik

EPP, Çevre dostu ve Geri Dönüştürülebilirdir.
EPP, çevreye zarar veren hidrokarbonları, uçucu organik bileşenleri veya diğer elementleri içermez.
EPP ağır metal içermez. Örneğin; otomobil endüstrisinde sadece taşıt güvenilirliğini arttırmak için değil aynı zamanda ağırlık azaltılması için de kullanılmaktadır.
Hafif malzeme olduğu için, egzoz emisyon ve yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.
EPP geri dönüştürülebilir veya yakılabilir; yanma esnasında korozif gaz emisyonuna neden olmaz.
EPP tekrar, tekrar kullanılabilir. Ayrıca, EPP toksik değildir, böylece ilave katkılar olmaksızın oyuncak üretiminde hatta birincil ürün olarak bile kullanılabilmektedir.

Daha Fazla Sürdürülebilirlik İçin Geri Dönüşüm

Hatalı ürünler üretim akışına geri döndürülebilir. Çevre için sakıncalı hiçbir EPP ürünü yoktur.
Ayrıca, EPP, büyük ölçekte geri dönüştürülebilir. Ambalaj ham maddesi olarak kullanılabilir. EPP, dayanıklılığı ve enerji tasarrufu özelliklerinden dolayı alternatif malzemelerin ağırlıklarının azaltılmasına katkıda bulunur. EPP’den yapılan ambalajlar geri dönüştürülebilir ve orijinal üretim yönteminde kullanılabilir.
EPP ürünleri otomotiv uygulamalarında, tampon bileşenlerinden güneşlik uygulamalarına kadar birçok alanda (bagaj parçaları, koltuk insert’leri, taban halı altı parçaları vs.) kullanılır ve geri dönüştürülebilir. Otomobil üreticileri on yıldan uzun bir süredir EPP parçalar üzerinde yoğunlaşmaktadır.