İnsan Kaynakları

Anasayfa » İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız

Şirket misyonumuza uygun olarak vizyonumuzu geliştirerek devamlılığını sağlamak ve hedeflerimize ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları süreçlerini oluşturmak, stratejilerini geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım

Amacımız değer yaratacak, motivasyonu yüksek, şirketimizi geleceğe taşıyacak istihdam sağlamaktır.

İş başvuru süreci kariyer sitelerinden, profesyonel danışmanlık şirketleri üzerinden ve atermit.com internet sitemiz üzerinden gerçekleşmektedir. Adaylara kişilik envanterleri ve beceri testleri uygulanmaktadır. Testler ve mülakatlar sonucunda uygun bulunan adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir.

Şirketimizde okul/ sanayi işbirliği neticesinde staj imkanları sağlanmakta olup başarılı öğrenci ve yeni mezunlara kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Oryantasyon

İşe başlayan personellerimize şirket kültürümüz ve şirketimiz ile ilgili geniş bir bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Süreç içerisinde ayrıca spesifik olarak yapacağı iş alanında da teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Şirketimizde çalışan ideal personel “şirket değerlerimiz” olarak tarif edilmiştir. Yeni personellerimize şirket değerleri anlatılır.

Oryantasyon eğitimi sonunda personellerimizden eğitim süreci ve şirketimizle ilgili genel görüşleri geri bildirim olarak rapor halinde istenir.

Performans Yönetimi

Kişisel gelişimlerini gözlemlemek ve yardımcı olmak için şirketimizde beyaz yaka personellerimize iki ana performans yönetimi modeli uygulanmaktadır. İki modelde de ana hedef personellerimizin şirket değerlerimize uygun çalışmalarıdır. 

1. 360 derece performans değerlendirme: Orta ve üst kademe yöneticilerimize uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın bağlı personelleri, aynı departman ve eş düzeydeki mesai arkadaşları, eş düzeyde farklı departmanlardaki personeller, yöneticileri ve her düzeyden iletişim içinde olduğu personeller değerlendirir

2. Kişisel performans değerlendirme: Tüm beyaz yaka personelimize uygulanmaktadır. Personelimiz önce kendi öz değerlendirmesini yapar, devamında amiri tarafından değerlendirilir, yüz yüze görüşmede fikirlerin paylaşımı ile sonlandırılır. Değerlendirme esnasında personele amirince yıllık hedefler verilir. Hedef gerçekleşmeleri her üç ayın sonunda yüz yüze görüşülerek değerlendirilir ve aksiyon planları görüşülür.

Motivasyon

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anket sonuçları hem departman bazında hem de şirket geneli bazında değerlendirilerek çalışan memnuniyetinin üst seviyelere taşınması çalışmaları yapılmaktadır.

Kaizen öneri sistemi ile fikirler ödüllendirilir.

İş güvenliği bilinci takip sistemleri ile değerlendirilir ve ödüllendirilir.

Özel günlerde çalışan ve yöneticileri bir araya getiren yemekler organize edilir.

Bahar dönemlerinde beyaz yaka ve mavi yaka personelin bir arada katıldığı şirket içi yemek organizasyonları düzenlenir.

 Ücretlendirme ve sosyal haklar

Şirket içi dinamiklere ve bölgelerdeki benzer şirketlere uyumlu ve adil bir ücretlendirme yönetimi temel kuralımızdır.

Yemek, servis gibi sosyal imkanlar çalışanlarımıza en iyi şekilde sunulmaktadır.

Şirket Değerlerimiz

Şirket değerlerimizi ideal Atermit çalışanın tarif etmektedir.  

Sağlıklı karar verme

Çok yönlü düşünerek karar vermek, kararlarını uzun vadeli düşünerek almak, sorun çözerken planlı çalışmak ve kök neden analizi yapmak,

İyi haberleşme

İyi bir dinleyici olmak, anlayana kadar sorgulamak, bilgiyi açık ve hızlı biçimde yaymak, iletişimi yazılı yapmak,

Etkili çalışma

Güven kazanmak, arkadaşlarını motive etmek, inisiyatif alarak işleri sonuçlandırmak, zamanı verimli kullanmak, bilgiyi ulaşılabilir şekilde saklamak

Sorumluluk sahibi olma

Disiplinli, sebatkar, mükemmeli arayan, sadece kendi alanında değil tüm işlerde katkı vermek, işin sahibi gibi davranmak, kaynakları akıllıca yönetmek, şirket değerlerimizin dışına çıkan davranışları eğitmek

İş geliştirme (kaizen)

Doğru bilinenleri dahi sorgulayarak geliştirmeler yapmak, daha kaliteli ürün ve hizmet için sorunlara pratik çözüm bulmak, fayda sağlamayan prosedürleri kaldırarak verimi arttırmak, yapılan her işte iş güvenliği kanun ve yönetmelikleri göz önünde bulundurmak

Merak

Sürekli gelişime açık olmak, araştırmak, şirket stratejisini iyi bilmek, işlere kendi konusu dışında da katkı sağlamak, işi ve mesleği alanında derin bilgi sahibi olmak

İnsan ilişkileri

Dürüst olmak, aksini yapanlara müsamaha göstermemek, sorunu çözene kadar en üst makama kadar bilgilendirmek ve takip etmek, yanlışını öğrenme vesilesi olarak görmek, etik değerlerden ödün vermemek, insanların yüzüne söyleyemeyeceği şeyleri yokluklarında da söylememek

Fedakârlık

Başarıyı kişisel değil takım olarak düşünmek, farklı görüşlerin önünü açmak, hep yardımcı olmak, kişisel mesleki gelişimlere destek vermek, mutlu çalışan yaratmak için çaba göstermek, Atermit ailesi için hep en iyisini istemek, egosunun Atermit’in çıkarlarından sonra geldiğine inanmak

Şirketi temsil etme

İş İlişkilerini açıklık ve saygı çerçevesinde kurmak, maddi ve manevi sorumluluklarını zamanında yerine getirmek, davranış, konuşma ve görünüşü ile şirketi en iyi şekilde temsil etmek, statüye bakmaksızın saygı içinde uzun süreli ilişkiler kurmak, her kesime adil olmak, hak yememek Atermit’in hakkını kimseye yedirmemek

Atermit Şirket Değerleri

Şirket değerlerimiz ideal Atermit personelini tarif etmektedir.  

Tek Atermit

 • Tek hedef, tek takım, tek Atermit için çalışmak
 • Başarıyı ve başarısızlığı bireysel olarak değil, Tek Atermit olarak düşünmek
 • Bütün çalışanlarımıza her konuda yardımcı ve destek olmak
 • İşbirliğine ve takım çalışmasına açık olmak
 • Kendisi, departmanı, fabrikası, bölgesi için değil Atermit için en iyisini istemek
 • Üzerinde çalıştığı konular hakkında çalışma arkadaşlarına bilgi vererek lokasyonlar arası sinerjiyi kullanmak
 • Egosunun Atermit’in iyiliğinden sonra geldiğine inanmak
 • “Bu benim işim değil” diye düşünmemek.  Yerde gördüğü çöpü alıp çöpe atmak
 • Sabahları istekli gelip akşamları kendisini iyi hissederek evine giden elemanlar yetiştirmek için uğraşmak

Sürekli Gelişim

 • Sürekli gelişim için araştırmak, hevesle öğrenmek ve derin bir şekilde anlamak
 • İşlere kendi konusu dışında dahi olsa katkı verebilmek için T şeklinde (benzer konuları bilecek şekilde geniş ve kendi konusunda derinlikli) bilgiye sahip olmak
 • Doğru bilinenleri de sorgulamak, her işe nasıl geliştirilebileceğini düşünerek yaklaşmak
 • Ürünleri ve sağlanan servisleri Atermit’i rakiplerinden ayrıştıracak şekilde sistemli olarak sürekli geliştirmek
 • İşi neden yaptığının farkında olup şirkete ve müşteriye faydası olmayan işleri eleyerek basitleştirerek verimi arttırmak
 • Sorun çözerken kök nedeni analiz edip çözmek ve bürokrasi yaratmadan basit bir şekilde tekrarını engelleyecek önlemleri almak
 • Yanlış yapmaktan çekinmeden çalışmak fakat yanlışından öğrenerek gelişmek
 • Eleştiriyi kendisini geliştirme fırsatı olarak görmek
 • Elemanları ile düzenli olarak birebir görüşmek ve onların sürekli gelişimine katkı sağlamak

Etik Liderlik

 • Her konuda çalışma arkadaşlarının güvenini kazanmak, etrafındakileri de etkili çalışmaya motive etmek
 • Astlara, üstlere, müşterilere, tedarikçilere adil olmak.  Kimsenin hakkını yemeden Atermit’in hakkını yedirmemek
 • Her zaman ve her işte dürüst olmak ve aksini yapanlara müsamaha göstermemek.  Doğrunun peşinde çözüm alana kadar gerekirse daha üst seviyede sorunu takip etmek
 • Her hareketinde işi sahiplenmek, kaynakları israf yapmadan akıllıca yönetmek
 • Elemanlarını överken grup içinde, eleştirirken baş başa olmak
 • Her kademede, şirket değerlerinden farklı olan davranışları görmek ve yapanları uygun bir şekilde eğitmek
 • Ünvanından bağımsız olarak; kendi kendine motive olarak mükemmeli arayan, disiplinli ve sebatkar bir lider olmak
 • İşi Doğru Yapmak
 • İş güvenliği, kanunlar ve çevre yönünden en küçük ihtimalleri bile göz önüne alıp maliyetleri de unutmadan iş yapmak
 • İş bitirici bir şekilde, inisiyatif alarak prosesten ziyade sonuçlara odaklanarak çalışmak
 • Karar verirken uzun vadeli ve çok yönlü düşünmek, amaçtan uzaklaşmadan olabilecek sorunları önceliklendirerek önlem almak
 • Sorumluluğundaki işleri iyi takip etmek için zamanını verimli kullanmak, doğru not almak, bilgiyi bir şirket hafızası oluşturacak şekilde yıllar sonra da bulunacak gibi düzenli saklamak
 • Atermit’i ve ürünlerini daha iyi tanıtmak için ilgili mercilerde şirketi en iyi şekilde temsil etmek
 • Satış ve satın almada Atermit için sürekli iyileşen şartları sağlamak

İyi Haberleşme

 • Karar ve talimat alırken herkesi iyi dinleyip konuyu anlayana kadar soru sormak, anladığını teyit etmek
 • Bilgiyi ilgililere vakit kaybetmeden, görseller ile de destekleyerek okuyanın soru sormadan anlayacağı şekilde kısa ve öz yazarak yaymak
 • Zamanında bitmeyen veya yapılamayan iş hakkında ilgililere vaktinde bilgi vermek
 • Önlem alabilecek sorumlu kişilere kötü haberi vakit kaybetmeden duyurmak
 • Yanlışların büyük kısmının kötü niyetten değil hatadan kaynaklandığını unutmamak
 • Söz ve davranışları ile şirket için geçerli olan etik değerlerden ödün vermemek
 • İnsanlar hakkında yüzlerine söylenemeyecek şeyleri yokluklarında da söylememek

İş başvurularınız için CV’nizi insankaynaklari@atermit.com adresine gönderebilirsiniz.