KALİTE

Anasayfa » KALİTE
Kalite Politikası

Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001,IATF standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

Çalışanların eğitiminin ve sürekli gelişiminin sağlanması, ekip çalışmasını ve işbirliğini desteklenmesi, 

Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlanması,

Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal – uluslararası mevzuatların ve ilgili diğer şartların takip edip uygulanmasının sağlanması,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizin ve performansımızdaki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Değişen ve gelişen pazar şartlarına uygun, rekabet gücümüzü arttırıcı, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması,

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, başta otomotiv ve ısıtma/soğutma/iklimlendirme sektörleri olmak üzere konumuzla ilgili tüm sektörlerde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı beyan ederiz.